Yavru Hasreti (Sedat Yıldırım)

Sedat Yıldırım

<b>*~*Şair Ruhlu*~*</b>
Silver
#11
Merhaba değerli kardeşim.Allah c.c. siz den razı ve hoşnut olsun İnşaAllahurrahman.
O'ndan gelene EyvAllah.
Verdiğine de vermediğine de Elhamdulillah.
O Kün Feyekün derse olur Biiznillah.
Şüphesiz onun gücü herşeye yeter SübhanAllah.
Rab'bim hakkımızda hayırlısı ne ise onu versin.
Bizim sadece nazımızdır Rab'bimize bazen sesimizin çıkması.
Neylerse O' güzel eyler.
Selam ve Dua ile...

:rolleyes:Maşallah...Barekallah kardeşim.Son aylarda okuduğum en güzel şiirdi çok etkilendim çok güzel yazmışsın Allah razı olsun sabırda,sebatta,şükürde hepimiz böyle olabilsek,senin için korkmuştum ama bu şiir her şeyi anlatıyor elhamdülillah.Allah dağına göre kar veriyor kardeşim milletin dediğine bakma yakında konuşacak bir ağızlarıda kalmayacak:):):) sen Allah de dünya hayatı kısa bizlere uzun gibi görünse de
Bismillâhirrahmânirrahîm

Muhakkak ki biz sizi korkuyla, açlıkla ve mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. O sabredenleri müjdele! Onlar ki, başlarına bir musibet geldiği zaman: “Biz Allah’a aidiz ve sonunda O’na döneceğiz.” derler.Bakara süresinde geçiyor

’’Gevşemeyin üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz.’’ Al-i İmran süresinde

"Yakup dedi ki: Ben büyük kederimi ve üzüntümü sadece Allah'a havale ederim,O'na şikayet ederim''Yusuf süresinde


"Deki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var."Furkan suresinde geçiyor


"Rabbimiz buyurdu ki: Bana dua edin size cevap vereyim."Mü'min suresinde geçiyor

Tövbe Estağfirullah Bismillâhirrahmânirrahîm Lâ ilâhe İllallâh
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.
Ya Râb

Tutan el u ayak senden gelüpdür
Gören göz u kulak senden gelüpdür
Efendi dil dudak senden gelüpdür
Ne verdinse odur dahî nemiz var
Hudâyâ biz bu zâtı kanda bulduk
Neye ef'âl sıfâtı kanda bulduk
Fenâyı yâ sebâtı kanda bulduk
Ne verdinse odur dahî nemiz var

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm

Cenâb-ı Pâkine hep cümle mâlûm
Buyurdun oldu illa kaldı mâdûm

Sedat kardeşimizi ve eşini sen eriştir murâda
Senindir çünkü hükm arz u semâda
Efendi dahli yok ğayrın arada
Ne verdinse odur dahî nemiz var
Rabbimiz neyi hakkımızda hayırlı buyurmuşsan isteğimiz ancak odur
Derde çarenin ilacıdır Rahman
Boşa gitmez senden çare uman
Verende sensin alanda sensin her zaman
Senden gelene eyvallah sözümüz
Hamd ile şükür ile dolu özümüz
Senden gayrısını görmez gözümüz
Verende sensin alanda sensin her zaman
Hayırlıysa istiyoruz rabbimiz senden

Mevlamız görelim neylersin neylersen güzel eylersin Subhanallah amin...

 

_gezgin-tr_

Çalışkan Üye
Silver
#12
Merhaba değerli kardeşim.Allah c.c. siz den razı ve hoşnut olsun İnşaAllahurrahman.
O'ndan gelene EyvAllah.
Verdiğine de vermediğine de Elhamdulillah.
O Kün Feyekün derse olur Biiznillah.
Şüphesiz onun gücü herşeye yeter SübhanAllah.
Rab'bim hakkımızda hayırlısı ne ise onu versin.
Bizim sadece nazımızdır Rab'bimize bazen sesimizin çıkması.
Neylerse O' güzel eyler.
Selam ve Dua ile...
:rolleyes:Rabbimiz sizden de razı ve hoşnut olsun abicim,kardeşim,gönüldaşım...şiir gibi cevap içinde tesekkür ederim
kaleminiz ve kalbinizde nur olsun amin Allaha emanet...;)

Tefvizname (İbrahim Hakkı Hazretleri)
Hak şerleri hayr eyler
Ârif anı seyreyler
Zan etme ki gayreyler
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Sen Hakk’a tevekkül kıl
Sabreyle ve râzı ol
Tevfiz it ve rahat bul
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Kalbin ana berk eyle
Takdîrini derk eyle
Tedbirini terk eyle
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Bil kâdı-i hâcâti
Terk eyle mürâdâtı
Kıl ana münacâtı
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Bir işi murâd itme
Hak’dandır O red itme
Oldıysa inâd itme
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Hakk’ın olıcak işler
Ol hikmetini işler
Boşdur gam u teşvişler
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Hep işleri fâyıkdır
Neylerse muvâkıfdır
Birbirine lâyıkdır
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Dilden gamı dûr eyle
Tefviz-i umûr eyle
Rabbinle huzûr eyle
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Sen adli zulüm sanma
Sabr it sakın o sanma
Teslim ol oda yanma
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Dime şu niçün şöyle
Bak sonuna sabr eyle
Yerincedir ol öyle
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler


Hiç kimseye hor bakma
Sen nefsine yan çıkma
İncitme gönül yıkma
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Mü’min işi reng olmaz
Ârif dili teng olmaz
Âkıl huyu cenk olmaz
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Hoş sabır cemilimdir
Allah ki vekilimdir
Takdîr kefîlimdir
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Her dilde ânın adı
Her kuladır imdâdı
Her cânda anın yâdı
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Nâçâr kalacak yerde
Dermân ider ol derde
Nâgah açar ol perde
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Her kuluna her anda
Her anda o bir şânda
Geh kahr u geh ihsânda
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Geh mu’ti vu geh mâni’
Geh hâfıd u geh rÂfi’
Geh dârr u gehi nâfi
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Geh abdin ider ârif
Her kalbi O’dur sârif
Geh eymün u geh hâif
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Geh kalbini boş eyler
Geh aşkına düş eyler
Geh halkını hoş eyler
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Az ye az uyu az iç
Dil gülşenine gel güç
Ten mezlebesinden geç
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Bu nâs ile yorulma
Kalbinden ırağ olma
Nefsinle dahi kalma
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Geçmişle geri kalma
Hâl ile dahi olma
Müstakbele hem dalma
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Hem dem âni zikreyle
Hayrân-ı Hak ol söyle
Zirekliği koy şöyle
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Gel hayrete dal bir yol
Koy gafleti hâzır ol
Kendin unut anı bul
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Her sözde bir nasihat var
Her işde ganîmet var
Her nesnede zinet var
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Hep rumuz ve işâretdir
Hep ayn-ı inâyetdir
Hep gâmız ve bişâretdir
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Bil elsine-i halkı
Öğren ebed u hulki
Eklâm-ı Hak ey Hakkı
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Vallah güzel etmiş
Tallah güzel etmiş
Billah güzel etmiş
Allah görelim netmiş.Netmişse güzel etmiş.
 

Sedat Yıldırım

<b>*~*Şair Ruhlu*~*</b>
Silver
#13
Amin ecmain İnşaAllah.
Çok teşekkür ederim kardeşim.
Rab'bim de siz den razı ve hoşnut olsun.
Duyarlı bir mü-min yüreğine sahip olmak ne güzel.
Mevla için böyle kullar çok özel.
Rab'bim size Cennetinden yer versin.
Duanızı kabul etsin O' tezel.

:rolleyes:Rabbimiz sizden de razı ve hoşnut olsun abicim,kardeşim,gönüldaşım...şiir gibi cevap içinde tesekkür ederim
kaleminiz ve kalbinizde nur olsun amin Allaha emanet...;)

Tefvizname (İbrahim Hakkı Hazretleri)
Hak şerleri hayr eyler
Ârif anı seyreyler
Zan etme ki gayreyler
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Sen Hakk’a tevekkül kıl
Sabreyle ve râzı ol
Tevfiz it ve rahat bul
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Kalbin ana berk eyle
Takdîrini derk eyle
Tedbirini terk eyle
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Bil kâdı-i hâcâti
Terk eyle mürâdâtı
Kıl ana münacâtı
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Bir işi murâd itme
Hak’dandır O red itme
Oldıysa inâd itme
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Hakk’ın olıcak işler
Ol hikmetini işler
Boşdur gam u teşvişler
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Hep işleri fâyıkdır
Neylerse muvâkıfdır
Birbirine lâyıkdır
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Dilden gamı dûr eyle
Tefviz-i umûr eyle
Rabbinle huzûr eyle
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Sen adli zulüm sanma
Sabr it sakın o sanma
Teslim ol oda yanma
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Dime şu niçün şöyle
Bak sonuna sabr eyle
Yerincedir ol öyle
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Hiç kimseye hor bakma
Sen nefsine yan çıkma
İncitme gönül yıkma
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Mü’min işi reng olmaz
Ârif dili teng olmaz
Âkıl huyu cenk olmaz
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Hoş sabır cemilimdir
Allah ki vekilimdir
Takdîr kefîlimdir
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Her dilde ânın adı
Her kuladır imdâdı
Her cânda anın yâdı
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Nâçâr kalacak yerde
Dermân ider ol derde
Nâgah açar ol perde
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Her kuluna her anda
Her anda o bir şânda
Geh kahr u geh ihsânda
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Geh mu’ti vu geh mâni’
Geh hâfıd u geh rÂfi’
Geh dârr u gehi nâfi
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Geh abdin ider ârif
Her kalbi O’dur sârif
Geh eymün u geh hâif
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Geh kalbini boş eyler
Geh aşkına düş eyler
Geh halkını hoş eyler
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Az ye az uyu az iç
Dil gülşenine gel güç
Ten mezlebesinden geç
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Bu nâs ile yorulma
Kalbinden ırağ olma
Nefsinle dahi kalma
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Geçmişle geri kalma
Hâl ile dahi olma
Müstakbele hem dalma
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Hem dem âni zikreyle
Hayrân-ı Hak ol söyle
Zirekliği koy şöyle
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Gel hayrete dal bir yol
Koy gafleti hâzır ol
Kendin unut anı bul
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Her sözde bir nasihat var
Her işde ganîmet var
Her nesnede zinet var
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Hep rumuz ve işâretdir
Hep ayn-ı inâyetdir
Hep gâmız ve bişâretdir
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Bil elsine-i halkı
Öğren ebed u hulki
Eklâm-ı Hak ey Hakkı
Mevlâ görelim neyler.Neylerse güzel eyler

Vallah güzel etmiş
Tallah güzel etmiş
Billah güzel etmiş
Allah görelim netmiş.Netmişse güzel etmiş.
 

Sedat Yıldırım

<b>*~*Şair Ruhlu*~*</b>
Silver
#14
Bura da bazı linki bozulan resimler var,onları kaldıracağım ama,
konuların altında düzenleme butonu yoktur.bir yanlış yapsam,
konusu yayınladıktan sonra tekrar düzenleme durumu yoktur.
Bu da hiç hoş değil,olaki bir yanlış kelime,bir yanlış link
eklesem düzeltme imkanı yoktur,ya da var da ben mi göremiyorum.
Benim kendi web sitem de isteyen düzenleyebilir.
Admin kardeşimin bu konuda ilgisini bekliyorum!..
Selam ve Dua ile..