Yüz benlerinin anlamları

El-Emin

Tecrübeli Üye
Administrator
#1
743AF2CA-E8A8-4BCD-9393-AA59432271FD.jpeg

Yüzdeki Benlerin ve Yüz Benlerinin Anlamı
İnsan yüzündeki benler geçmişten günümüze kadar hep merak edilmiş bir konu iken ilkel zamanlarda yıldızlarla bağlantı kurulmaya çalışılsa bile yıldız kaymalarının varlığı bilindikten sonra yıldızlarla olan ilişkilendirilmeleri gündemden düşmüştür.

Tabi ki insanların sadece bir ben işaretine bakarak kişilikleri hakkında genellemeler yapılmaz. Rölatif-izafi bir konu olmasına rağmen, yinede geçmişte yüz çizgileri ve insan benleri hakkında yorum yapan insanlar yüz benlerinin insan kişiliklerini deşifre edici giz ve sızlar taşıdığı konusunda birleşmişlerdir.

Metafizik uzmanı Gökhan Hani’ye göre ise İnsan yüzünde doğuştan olup, sonradan gelişen benlerin bulunduğu yerlerine göre mistik ve mental anlamları ve manaları olduğunu açıklar. İnsan yüzündeki doğuştan olan benler ile güneş yanıkları ve doğum lekeleri birbirine karıştırılmamalıdır. İnsan yüzünde veya vücudunun herhangi bir bölgesinde yer alan benlerin insan yapısı ve kişilikleri üzerinde etkisi ve işaret dili dediğimiz bir konuda da anlamları vardır.


F0E0EC1D-E615-495A-A119-B33291815E20.jpeg

Boyunda-Göğüslerde-Göbekte-Bel ve Sırtta-Kalçada ve Basen bölgelerinde-El ve Ayaklarda hatta hatta insan bedeninin Avret yerlerinde bile doğuştan olan ve sonradan büyüyen benler mevcuttur. İnsan vücudundaki ve Yüzdeki Benlerin Anlamı Hakkında kitap Yazabileceğimiz gibi bu konuda İnsan Tanıma Sanatı ve Benler ile İnsan kişiliğini Belirleme Analizi Hakkında Eğitim Vermeyi kitap yazmaktan daha hayırlı gördüğümüz için İnsan yüzü ve bedeninde yer alan benler ile ilgili kişilik analizi ve insan tanıma sırları altında International Special Metaphysics Academy Merkezimizde 7 saatlik Hızlandırmış Eğitim vermeye karar verdik.

İnsan vücudunda ve yüzlerdeki benlerin anlamı ve manası konusunda eğitim almak isteyen halkımız 7 saatlik hızlandırılmış eğitimlerimize katılabilirler.

Tüm vücut hatlarındaki benlerin yerlerinin tespiti çok uzun bir yazı dizisi olacağından sadece yüz benlerinin bir kısmını şuan ki konumuzla alakadar olarak yayınlıyoruz. Fakat merkezimizde İnsan vücudunda ve yüzündeki benler konusunda eğitim almak isteyen ve insan tanıma sanatını benlerle analiz etmek-tanımak isteyen tüm halkımız eğitim sırasında insan vücudunda yer alan tüm benlerin anlamı ve manasını öğreneceklerdir. Bazı insanların doğuştan hiçbir beni yoktur. Vücudunda benin olmaması da bir anlam ifade ettiğinden bu konuyu eğitim sırasında açıklanacaktır. Son zamanlarda vücudunda ve yüzündeki beni veya benleri estetik ameliyatlarla, lazer sistemleriyle aldıran insanlara uyarımız şudur; İnsan vücudunda ya da yüzündeki benler çok büyük değil ise insan sağlığını engellemeyici bir özellik kazandırmıyorsa alınması hem sağlık açısından hem de teofizik bağlamında hatalıdır. İnsan yüzünde veya vücudunda yer alan benlere bazen nişan bazen işaret bazen de leke denir. Biz tüm bu öğeleri metafiziksel ve parapsikolojik disiplinleri bir araya toplayarak bu konuda seminerler ve brifingler verdik. Artık İnsan tanıma sanatının bir parçası olan Benlerin insan kişiliği ve ruhunu deşifre edici özelliğini keşfederek, sizde karşınızdaki insanın kişilik yapısını tanıyabilir ve gereken önem ve tedbiri zihninizde canlandırabilirsiniz. Sakın ama sakın İnsan vücudundaki ve yüzündeki benleri basite alıp ta ne işime yarayacak demeyin unutmayın ki! Bir nasihat bin musibetten iyidir. İnsan vücudunda veya yüzünde yer alan her bir benim çok geniş anlamları vardır. Bu anlamlar insan bilinçaltında saklı kalmış ve maskelenmiş kişilikleri göstermek için Yaratan tarafından insanların belli bölgelerine nakşedilmiş sır ve giz nokta anlamlarıdır.
768AC988-15A5-43E7-8F36-4C979F1799E0.jpeg

1 – İki kaşı arası "üçüncü göz" noktasında veya alın çakrasının hafif yukarısında beni olanlar sonsuz bir sezgi, kavrayış, zekâya sahiptirler. Bazen Önyargılı davranışlar gösterebilir ve tasavvufi inançlara sahip olabilirler. Parapsikolojik açıdan duru görü, duyuişiti, duyu koku ve telepatik hisleri gelişmiş olup, Entüizyonist (Sezgici) ve Sansualist (Duyumcu) Felsefi özelliklere sahiptirler. İnsanlara kuşkucu bakarlar, sadece zekâlarıyla değil aynı zaman da zekâlarının yanında sezgiyi de kullanırlar. Dolunay zamanın da etkilenirler, uğurlu taşları Aytaşı ve opal dir. Romantik duyguyu sezdiklerinde âşık olurlar, yağmurlu havada yürümek veya mum ışında yemek yemek onlara her zaman cazip gelecektir. Maneviyatı-maddiyata değiştirmezler. Saygı ve sevecenlik onların vazgeçilmezidir. Berrak ve şeffaf renkleri severler. Gösteriş onlar için boş bir uğraştır. Sadelik onlar için vazgeçilmez öğelerdendir. İki kaşı arasında ben olanların ünlü olma istemleri son derece alenidir. Serin bir havada deniz kıyısında sahil de yürümek onlara iyi gelir. Med-cezir zamanında baş ağrısı oluşur. Her yılda birkaç sefer her insan da sebepsiz sıkıntılar oluşur bunun sebebi iklimin insan ruhu üzerindeki etkisindendir. Gizem ve paranormal filmlerden hoşlanırlar.

2 –Sağ kaşın altında yer alan bene sahip olan insanlarda tutkulu bir yapıdan söz edilebilinir. Tutkuyu kendi aşkıyla yaşarsa pozitif bir etki uyandırır. Eğer tutkuyu, takıntı halinde yaşarsa o zaman Obsesif durum da kendi bilincinin bile kontrol edemediği bir etki ile kompulsif tepkiler oluşturur. Sevgi de ve aşkta aşırı derece kıskanç olurlar. Kıskançlık insanın doğasında yer almasına rağmen paranoid bir kişilik gelişimine ön kaynaklık yapabilir. Derin düşünme ve içsel yaşam biçimleriyle sessiz ve sakin olurlar. Eleştirisel bakış açıları çok geniş olmakla birlikte, daha çok eleştiricilik yönlerini saklarlar. Çok iyi film ve kitap eleştirmeni olabilirler. Sol kaşın üzerinde beni olanlar biraz tembel olsalar bile, duyguları ve kalpleri çalışır. Bencillikten de uzak kalmalıdırlar. Uğurlu taşları turquaz ve firuze’dir. Arkadaş canlısı ve samimi duygular beslerler. Korku ve psikolojik filmlerden hoşlanırlar.


3 – Sağ göz kaşının üstünde beni olanlar. Entelektüel olmak ve elit yaşamak taraftarlarıdır. Hayatın kaliteli yönünden zevk aldıkları gibi lükse düşkün yapıları da vardır. Şiir yazmak ve şiirsel dinletilerden büyük bir haz alırlar. kitap okumaktan hoşlanırlar. Daha çok cafe veya barlarda dostlarıyla görüşmekten hoşlanırlar. Onların vazgeçilmez bir alışkanlığı ise kahve’dir. Kahve içmek onları rahatlatır. Cilt hastalıklarında egzamaya en çok yakın olanlar sağ kaşı üzerinde benleri olandır. Unutulmaması gereken bir gerçek de vücudun herhangi bir yerinde çok ciddi bir şekil de ben oynamaları varsa insan vücudunda hem ciddi hastalıklar ya da mistik açıdan hayatta kayıplar yaşayabilirler. İnsan vücudundaki sabit benler Evrende yer alan yıldız ve kümeleri gibi insanlar tarafından hep merak edilmiş öğelerdir. Bu konuyu ilk defa Metafizik uzmanı ve psikanalist-yazar Gökhan Hani Benlerin insan yapısı üzerindeki açılımı çok geniş bir perspektifte değerlendirerek bu konuda 7 saatlik eğitim vermektedir. Son yıllarda Tıp sektöründe geniş ve ciddi bir yer bulan Estetik Ameliyat veya lazer sistemiyle benlerini yok etmek mistik ve mental anlamda çok zararlıdır. İnsan yüzü veya vücudun da yer alan benler Allah tarafından insanlara nakşedilmiş bir nişandır. Bu benlerin teofiziksel ve ontolojik aksonları incelendiğinde her benin yeri ve duruşu melekler tarafından insanların tanınması ve onlar için belirlenmiş kaderi belirler. Benlerin insan vücudundaki yerleri ve anlamı eğitimde bu konularda bilgiler verilmektedir. Uğurlu taşları Lapiz-Lazuli ve malahit’tir. Daha yeni çıkan filmleri takip ederler. Romantik ve fantastik filmlerden hoşlanırlar.

4 –Sağ göz kirpiğinin altında yer alan bene sahip olan kişiler çok cömert olurlar. Paylaşımcı yapılarıyla Ailevi bağları derin bir sevgiyle örülü olup, kadınlar anaç, Erkekleri ise derin sadakat içerisinde duygusaldırlar. Hiçbir şeyi gözleriyle görmeden inanmazlar. Kanıt ilkeleri gelişmiştir. Daha çok adliyede ya da hukuk birliği çatısı altında çalışırlar. Hâkim-Savcı-Avukat olurlar. Sağ göz kirpiğinin altında ben olanlar eşlerini veya arkadaşlarını genellikle aldatmazlar. Güvenilir insanlar olmalarından dolayı derin ve yapılı ilişkileri vardır. Siyaset ve hukuk onlar için vazgeçilmezlerdendir. Uğurlu taşları Sugulit ve sodalittir. Cinsel performanslarına dikkat etmelidirler. Erotik-Macera ve Polisiye filmlerini severler.

5 – Sağ göz kirpiğinin altında, buruna yakın tarafında yer alan bene sahip olan kişiler çok sinirli ve asabi olurlar. Karmaşık yaşam içerisinde kendilerini bulmak için devamlı bir labirent içerisinde gidip gelirler. Şehvet sahibi ve giyime-kuşama acayip meraklıdırlar. Melankolik yapıları çevrelerinde bilinir. Herhangi bir olaya karşı sabır geliştiremezler. Sert mizaçlı olmalarından dolayı çevreleri çok kalabalık değildir. Yalnız yaşamak zorunda kalırlar. Ama bir özellikleri vardır; güvendikleri veya dost bildikleri için canlarını feda edebilecek kadar cesur ve yardımseverdirler. Aslında çok duygusaldırlar, sadece haksızlıklara birde zulme çok çabuk ve sert müdahale ederler. Sert sporları severler, boks, güreş ve futbol. Daha çok maço tarzı erkek yapısı izlenir. kadınları ise çok kavgacı ve tez canlı olurlar. Ağlamaları içten ve sessizdir. Onları sakinleştiren iksir müzik ve gerçek dostluklardır. kadınları sabırsız olduklarından çok hızlı yaşarlar. Çok ileri yaşlarda sinirsel titreme veya unutkanlıklar başlar. Uğurlu taşları Kalsedon ve Ağattır. Herhangi bir konuda radikal kararlar alabilirler. Fanatizm ve sadist ruhlu olabilirler. Savaş ve karate-macera filmlerini severler.

6 –Burun kemiğinin üstünde göze yakın olan yerinde beni olanlar seyahat etmeyi, gezmeyi-tozmaya bayılırlar. Gezgin beni de denilen bu yapıları sayesinde hem hayal güçleri çok gelişmiştir hem de devamlı üretken bir zekâya sahiptirler. Hep keşfetmek, bulmak ve aramak isterler. Hayal güçleri o kadar güçlüdür ki! Uyumadan önce bile hayal kurarak yaşarlar. Ütopya onlar için gerçekleşecek bir imgelemdir. Denizi çok severler. Hatta ellerinde olsa büyük bir gemiyle okyanuslara açılmak, insanları tanımak farklı farklı uygarlıklara gitmek-gezmek isterler. Daha çok tarihçi-denizci-kaptan-pilot-acente sahibi-postacı-dağcı-otobüs şoförü-antropolog-arkeolog ve gezgin olurlar. Doğayla iç içe yaşamak onlara huzur verir. Doğaseverdirler. Greenpeace üyelerinin çoğunun burunlarında ben rastlanmıştır. Ekolojik insanlardır. Onların uğurlu taşları larimar ve aquamarindir. İmajinasyon, imgeleme ve zihinsel tasarlama konusunda müthiş derecede hassastırlar. Koku alma duyuları çok iyi gelişmiştir. İzcilik ruhları küçükken başlar. Âlice harikalar dünyası. Macera ve gezi filmlerini severler ayrıca belgeselleri kaçırmazlar.


7 – Sol göz kirpiğinin altında buruna yakın olan yerde beni olanlar aşırı kıskanç yapılarıyla tanınırlar. Sorunları hile veya kurnazlık yoluyla halletmek isterler. Daha çok kumar ve şans oyunları oynamayı, emek dökmeden para kazanma hayalleri vardır. Kadınlarla araları çok iyi olup, yalan oyunlarını iyi kurarak, kadınları örümcek ağlarına abartılı ve gösterişli yalanlarla bilinçaltlarını ele geçirirler. Onlar için ağlamak sadece bir silah ve aynı zamanda duygusal bir çekimdir. Menfi duyguları uğruna yapamayacakları pek az şey vardır. Çok sabırlı ve acayip derece kurnazdırlar. Pratik zekâları vardır. Borsa-şans oyunları, yarış-bahis-kumar vb çok çabuk para kazanacakları ve aynı zamanda zamanla yarışırlar. Onlar için zaman kaybı, para kaybıdır. Aldatma özellikleri çok yoğundur, tek eşliliği sevmezler. Sivri dillerini hipnotik telkinlerle süsleyip, devamlı nakarat metaforlarıyla yeni yeni imajinasyonlar oluştururlar. Daha çok gece barlarına takılırlar. Onlar için içki vazgeçilmezdir. kadınları çok seksi ve alımlıdırlar. Gülüşleri o kadar çekimlidir ki! Yüzlerindeki bu beni kusur değil, çekim tılsımı olarak değerlendirirler. Erkeklerin başını döndürücü tüm kadınsı silahlarını dişi örümcek ağları gibi yavaş yavaş sabırla erkeği ağlarına sürüklerler. Gece onlar için siyah giysi ve beyaz aksesuardır. İç ve dış giyim onlar için kusursuz olmalıdır. Onlar için parasız erkek, boş bir paspastan başka bir şey değildir. Onlar için hayran olmak yoktur, hayran bırakmak vardır. Yatırım meraklılarıdır. Borsa takipleri çok esnektir. Tek eksikleri çok çabuk sıkılıp bırakmalarıdır. Uğurlu taşları Obsidiyen ve oniks’tir. Sosyete pazarından çıkmazlar, Stres atmak için kuaförler ve güzellik uzmanları onların psikologu olurlar. Komedi ve Romantik filmlerden hoşlanırlar.


8 – Sol göz kirpiğinin altında kulağa bakan tarafta yoğun duygusal olan ve kibar olmayı iyi başaran, romantik-ince-zarif kişiliklerdir. Kibarlılıkları ve incelikleriyle birçok kadın üzerinde çok derin izler bırakırlar. Duyguları keskindir, dans etmeyi çok iyi becerirler. Tango-cha-cha-salsa-rumba-sirtaki-bachata-merengue-mazurka-mambo-vals vb onlarda tek eşli değillerdir. Sekse düşkünlerdir. Çok eşli yönleri vardır, doğaları gereği sinsi ve izini belli etmeden mükemmel şekilde eşlerini aldatırlar. Hayatlarında önemli olan duyguları yaşatacak önemi ve kaliteyi yaşamaktır. Dost canlıları olup, bir ömür boyu arkadaşlıkları devam ettirecek karaktere sahip kişilerdir. Felsefe-Psikoloji-Sosyoloji-Antropoloji konularına yatkındırlar. Çok iyi dost ve arkadaştırlar psikolog-psikiyatr, rehberlik, insan kaynakları, felsefeci, araştırma görevlisi, dans öğretmeni, müzik öğretmeni, sanatçı vb mesleki işler yaparlar. Sürrealist ve narsis bir ruh halleri vardır. Bazen o kadar derinsel içe kapanırlar ki! Kimse ne olduğunu anlayamaz. Değişken karakterine bir anlam veremezler. Aşk adamları olarak bilinirler. Çok geç yaşlarda baba olmak veya Aile sahibi olmak isterler. Uğurlu taşları Peridot ve Olivin’dir. Romantik-Gizemli-Erotik ve Aile filmlerini severler.

9 - Sol gözde kaş ile kirpik yay oku yönünde kulağa yakın olan ben kavgacı, söz dinlemeyen ve asi kardır. İkili ilişkilerinde devamlı kavgaya tutuşan kişiliklerdir. Aşk’ı inkâr ederek yaşamayı uygun görürler. Yaşam mantaliteleri geçimsizlik üzerine kurulu, devamlı insanda kusur arayan ve tutarsızlıkları ile tanınırlar. Yaşadığı ortamı terk etmeye üstlerine yoktur. Evlilikleri çok uzun sürmez, geçimsizlikten hep boşanırlar. Ne sıcağa nede soğuğa çok gelemezler. Tartışma ve kavgalar onlar için vazgeçilmezdir. Hep kendilerini beğenirler, para-güç ve gösteriş içinde yaşamayı seçerler. Aşırı detaycıdırlar, detaya o kadar önem verirler ki! Giyim-kuşamdan tutun kemer ve ayakkabının renklerini bile tutarlı olmasını isterler. Üretici ve hayalcidirler, kendileri tarafından her şeyi değerlendirme ihtiyacı duyarlar. Daha çok haritacı- tasarımcı-mühendis-bilgisayar ve elektronik mühendisliği ve mimardırlar. İşlerine sadık olmalarına rağmen iş arkadaşlarını ve başarılarını kıskanırlar. Sinsilik ve seksilik onların vazgeçilmez oyunlarıdır. Sözlerini pek tutamazlar, bir gün bakarsınız çok mutlular bir gün bakarsınız mutluluktan eser yok bipolar bozukluk içine girebilirler. Manik durumları tekrarlandığı zaman kesinlikle o ortamı terk etmek ya da telkinlerle destek olmak gerekir. kadınları Sevişirken tırmalama özellikleri vardır. Uğurlu taşları beril ve abolon’dur. Gayri-menkul zenginleri bu tip insanlardan çıkar. Evlerinin iç dekorasyonu ve dış tasarımı güzeldir. Uzak Doğu Feng Shui felsefe gizemine inanırlar. Değişimden çok hoşlanırlar. Serin havaya bayılırlar. Boya kokusu onların sol ellerinin içlerini kaşındırtır. Bilimkurgu ve Fantastik filmlerden hoşlanırlar.

10 – Sol göz kaşının üstündeki ben kusursuz bellek ve hafızaya sahiptirler. Kolay kolay hiçbir şeyi unutmazlar, kendileri yazar kendileri oynarlar. Siyaset ve diplomasi adamlarıdır. Siyaset ve dil felsefesi konularında kendilerini yetiştirmiştir. Diploması yeteneklerini geliştirmiş ve grup hipnozu kurallarını iyi bilirler. Provokasyonları iyi yönetirler. Kitleleri iyi düzenler ve yönetirler. Hitabet sanatları çok iyi iletişim teknikleri muhteşemdir. Doğuştan önderlik yetileri olduğu gibi sonradan yönetici yapıları da gelişebilecek karaktere sahiptirler. Onlar için unvan statü ve mevki vazgeçilmez esaslardandır. Tek amaçları yönetmek ve yükselmektir. Hiyerarşik programa uygundurlar. Disipliner ve örgütsel yapıda söz sahibidirler. Parti ve örgüt yöneticileri, şirket veya holding yöneticiliği, başkanlık, amirlik ve koçluk mesleklerine soyunurlar. Uğurlu taşları Azurit ve krizokol ‘dur. Politik ve Erotik filmler seyretmeyi severler.


11 – Burnunun tam ucunda ben olanlar. Cadı karakterli kişiliklerdir. Cadıların iyisi de var kötüsü de var. Çok seksi olduklarını herkes bilir. Kırmızı, cazibe, fetişist yapılarıyla çok tutkulu ve ateşli sevişirler. Seksilikleriyle, ortamlarda herkesi etkilemeye çalışırlar. Koku alma yetileri çok gelişmiştir. kadınları çok akıllı değildir, bu yüzden de falcı-büyücü ve medyumlardan çıkmazlar. Seksi oldukları için peşlerine çok insan takılır. roman-hikâye ve masal tarzı okuma alışkanlıkları vardır. Edebiyata düşkündürler, yazılan her yazıdan etkilenirler. Hayatlarında bir erkeğin değil, birçok erkeğin hayallerini süslerler. Erkekleri ise romantik-psikolojik ve edebi yazılarından hoşlanır. Her zaman kadınların arkalarından giderler. Bir kadına bağlandıkları zaman ondan hiçbir zaman bıkamaz aksine kadına tutsak kalırlar. Gizemleri sadece aşırı derece fala-büyüye ve medyumlara inanmalarıdır. Uğurlu taşları Mercan ve Kaplan Gözü’dür. Sadece çevrelerinde hayran olanlara bağlanıp, onlarla her şeyi yaşamayı seçerler. Magazin ve paparazziyi hayat gerçekliklerden önce düşünürler. Dost canlılarıdır. Muhasebe-sekreterlik-memurluk-dil öğretmenliği-hemşirelik mesleklerini daha çok seçerler. Saf ve sıcakkanlılardır. Erotik ve korku filmlerini daha çok tercih ederler.

12 – Sağ yüzün elmacık kemiği üzerinde beni olanlar kendileri için değil, hep fedakâr olduklarından dolayı hayatlarını başka şeyler ya da sevdikleri için feda edenlerdir. Sevdiği adamdan babası istemeği için hemen ayrılabilen insanlardır. Çok yoğun akraba ve töre bağlılıklarına sahiptir. Töre ve gelenekleri için yaşarlar. Hayatları bir tiyatrodan ibarettir. Daha çok sinema-tiyatro-şov-komedyenlik-şiir-edebiyat-senaryo-ve oyunculuk üzerine kuruludur. Başkalarına karşı yardımsever, vicdanlı ve merhametlidirler, fakat kendileri için derin ve içinden çıkılmaz derece de sadisttirler. Kendi kendilerine acı çekmekten çok hoşlanırlar. İnsanları çok iyi taklit etme yetenekleri vardır. İnançlı ve dinlerine genellikle bağlıdırlar. Bir kusurları vardır, yalan atmayı çok severler. Hayatı bir oyun gördüklerinden oynadıkları oyunda yalanı kullandıkları için yazdıkları senaryoların farkına varıldığını öğrendikleri anda. Derin ve sessiz olarak o oyunu bitirip, yeni senaryolar yazmak için farklı karakterler geliştirmeye ve sergilemeye çalışırlar. cinsellik onlar için sadece hayattaki oyunun önemli bir parçasıdır. Tutku ve arzu yoktur. Uğurlu taşları yakut ve nefrittir. Tiyatrocu-oyuncu-film oyuncusu-komedyen-şair-senarist mesleklerini daha çok seçerler. Onları bağlayan tek şey mükemmelce kurdukları oyunu onunla oynayıp, sonra da o oyunun farkına varıp kaçan kişidir. Platonik olarak bir hayat boyu o adama âşık kalırlar. Hayatları hep maskeli olduklarından hep aldatma eğilimleri vardır. Tövbe etseler de bir daha yapmayacak deseler de hep aldatırlar. Çünkü hep hayallerini dile getirdikleri senaryonun jön-tipini bulmak için hep aldanarak kendi kendilerini aldatırlar. Her tür sinemadan hoşlanırlar. Ama tiyatro onlar için bir başkadır. Çünkü tiyatro onlar için nostaljik bir vefa’dır.

13 – Yüzünün sağ elmacık kemiğinin altında yer alan beni olanlar hep platonik ve zor aşklara yelken açarlar. Hiçbir zaman ulaştıkları sevgiye inanmazlar hep zoru ve imkânsızı arayan kişiliklerdir. Yakındaki sevenini bir an unutsalar da, mantığa döndükleri zaman hemen yanı başında olana sarılırlar. Yanındaki erkeğinin çok geniş karakterli ve onu anlamasını isterler. Seksi yaşarken bile, platonik aşklarını düşünürler. Kendi partnerini her zaman zihinsel olarak aldatırlar, hiçbir zaman gerçek manada kendi partnerini düşünerek sevişemezler. Çünkü onlar seksi tutkun oldukları ulaşılmaz platonik aşklarıyla yaşamaktan yanıdırlar. Ruh-beden-zihin ve kalp dörtlem karesinde beden kendi yanındaki partnerinde olsa bile ruh ve kalbe yol açan zihin hep platonik aşkında olduğundan bedeninden kendi yanındaki haz alır ama onun ruhu-kalbi hep kavuşamadığı aşkında olduğundan hiçbir zaman seks onun için bir anlam ifade etmez. Zaten yanındaki angut erkek için de sadece onun bedeni ve varlığı önemli olduğu için kadından ruh ve kalp aramaz. Ama o kadın platonikte olsa kendi partnerini defalarca zihinsel olarak aldatır. Her insan bir kalp taşır isterse insan olmayan başka görünmeyen varlıklar bile bu yüzden mantık veya sevmeden evlilikler ile yuva kuranlar birbirlerini zamanla sevemezler ise bedensel olmasalar bile zihinsel olarak birbirlerini aldatmaya mahkûmdurlar. Çoğu insan duygu yüklü olmayan evlilikler ve birliktelikler ile kalp hastası olarak piyasada dolaşmaktadır. Burada kalp hastalığı denilen olgu sevgi ve gönül ile ilişkilendirilmiştir. Aşk ve romantik filmlerden hoşlanırlar. İlişkilerde unutulmaması gereken konuyu Metafizik uzmanı Gökhan Hani şöyle açıklar; bir insan mantık evliliği arıyorsa, ilk başta kendisinin mantıklı olduğuna bakmalıdır. Bir insan sevgi veya aşk evliliği istiyorsa mantıktan gerçekten uzaklaşmalıdır. kadınlar anlaşıldıkları zaman erkeklerde kişiliklerini ele verdiklerin de ilişki boyutunda ya kendilerini bitirirler, ya da aşk biter. evlilik aşkı öldürmez, asıl aşk evliliği öldürür ki! İnsanlarda aşk kalıntısı alışkanlık yapar ya sevgiye dönüşür ya da nefrete… Aşk evrenseldir, hiçbir zaman bitmez, aslında biten insan içinde ne kadar büyüttüğü aşktır. Bir insanın aşkı ne kadar büyükse, Aşkta o kadar büyüktür. Ama insan aşkı bilmediğinden aşkın bittiğini sanır hâlbuki aşk hiçbir zaman bitmez sadece insanın kendi aşkı biter. En büyük Aşk Allah Aşkıdır. Beşer aşkı, Allah Aşkına Çıkan Küçük bir merdiven ise; yıkılmaya muhtaçtır. Çünkü kimse gerçek aşkı taşıyacak kadar büyük yürekli ve menfaatsiz değildir. Bu gelip geçici dünyanın sırrı ve bir vakite kadar izin verilen ömrün sırrıdır. Tek gerçek aşk sadece ALLAH AŞKIDIR. Yaşayan bilir, gerisi beşeridir, o da bitmeye mahkûmdur. Allahın yarattığı güzel kullarına aşkı olmamış olsaydı, beklide bu dünya yaratılmamış ya da batmıştı. Ne mutlu ki! Allah aşkını kalbini yaşatan gerçek âşıklara… Ne mutlu ki! Başta Hz.Muhammedime ve diğer Peygamberlerime ve Allahın gerçek Âşıklarına…

14- Yüzün sağ dudağının üstünde beni olanlarda Sezgisel ve duygusal zekâ gelişkinliği, mistik ve mental anlayış-seziş ve kabiliyet. Parapsikolojik altıncı his gelişkinliği, çok geniş sabır ve konulara hem akılcı hem de sezgisel bakış. Bilimsel verileri metafiziksel verilerle bağdaşlaştıran. Agnostik(bilinemezcilik) örgülerini yok sayan kabiliyet. Her şeyin deterministik(nedensellik) yapısını savunan düşünce, felsefi bakış açısı ve hafıza. Lucid rüyalara karışma, derin sezgisel ileti alma. Rüyalar aracılığı ile kendi yaşamına yön verme. Düşünce de berraklık, saflık ve temizlik. Sembolizmin insan üzerinde yansıttığı spiritüalist işaret dili. Esnek düşünme, meditasyon ile çevresel iletilerden bağımsızlaşma. Önemli ve hayati konulara girişirken konsantrasyon ve motivasyon sağlamak için kendi kendini yönetme sanatı olarak oto hipnotik teklin verme kabiliyeti(HİÇ DÜŞÜNCE-HİÇLİK) Telepatik hissiyat, kişileri iyi analize etmek. Parapsikolojik açıdan ESP yetisi algılama, aurası güçlü. Dürüstlük ve sözünde duran kişilik. Uğurlu taşları okenit ve biotit. Rüyalar âleminde herkesin kendi edindiği sembollerde insana yön verir. Paranormal-Gizemli ve Tarihi Savaş Filmlerden Hoşlanırlar

15 – Dudak memesi üzerindeki beni olanlar mutlak ve bağımsızlık ilkesini kendine ilke edinen ve bağımsızlık uğruna ölümü göze alan kişiliklerdir. Özgürlük kadar insanı kendi değerlerine yaklaştıran hiçbir idealist fenomen yoktur ki! Maviler ve yeşilleri çıplak gözle ve dokunacak hiçbir varlık hissi bu kadar çok gelişemez. Aşırı bağımsız olduğu için giyim ve kuşamında kendine ne yakışıyorsa onu giyer. Transparan veya egzotik giyinmekten ya da gece onu dışarıya çıkarmayacak hiçbir sınır ve korku taşımaz ve yüreğinde taşıtmaz. Yaşam anlayışı ve ideolojik yapıda geliştirecek hiçbir siyasi olgu tanımaz. Kapitalizm, sosyalizim, komünizm, liberalizm vb hiçbir statükocu ve hayatı kısıtlayan hiçbir terminolojik doktrinler onun üzerinde etki edemez. Otoriter siyasi yaşam örgülerinin yayınladığı hiçbir kanun ya da genelgeye başı kopacak olsa bile eğilmez ve onların hâkimiyet anlayışı içerisine girmez. Anarşist öğretilerin devlet ve yasa tanımaz doktrinsel terminolojisini kendine ekol yapsa bile Nihilist felsefenin hiççilik ekollerini kendi bağımsız ve özgür iradesinde yaşatmaz. Dinsel yapıların kendine has dogmatik kurallarını ya da sosyal yaşamın kendine sunduğu normatif kurallar onun için özgürlüğünü kısıtlayıcı faktörler olarak görür. Demokrasinin yansıttığı halk oybirliği ile milletvekili seçecek ve milletvekili de halk için bir çatı altında kanunlar çıkararak halka hizmet edecek atmasyonlarına inanmaz. Ona göre gerçek demokrasi halkın kendi kendini yönetmesinden başka bir anlam taşımaz. İdeolojilerin kişiliklere yansıttığı ilkeleri zihnine empoze etmeyerek hümanist yapının evrensel ilkelerini hiçbir insanın özel yaşamına müdahale etmeden yaşatmak ilkelerine saygılıdır. Koltuk sevdalısı bakan ve milletvekillerini halk tarafından seçilmiş olsa bile, seçim usullerinin gerçek demokrasiyi tanımlamadığı konsept tanımlamasını yapabilecek karakter ve mizaç yapısına sahip olduğunu bilir. Tarikat anlayışlarının Allaha giden yolu bulma formalitasyonlarını kabul etmeyerek, tarikat anlayışlarının güç ve bel edinme ayrıca finansal şirket paravanası olduğunu bilir. Kendi içinde yaşadığı ülkenin başka emperyalist güçlü ülkenin ültimatomuyla yönetildiğinin farkına varandır. Uğurlu taşları Florit ve kalsittir. Egzotik ve otantik filmlerden hoşlanırlar.

16 – Dudak memesinin sol tarafında beni olanlar Annelik ve babalık hisleri çok kuvvetli olmakla beraber, Anne ve babalarına derin bir sevgi ve sarsılmaz bir saygı ile bağlıdırlar. Hürmetkâr ve aynı zamanda misafirperverdirler. Dedikodu yapmayı sevmezler. Kalplerinde kin ve nefreti sokmak istemezler. Şefkatli ve bir o kadar da sorumluluklarının bilincindedirler. Büyüklerine karşı saygılı, küçüklerine karşı sevimlidir. Hayvan sevgisi yüksektir. Hayvanlarında bir can taşıdığını ve onların da duygu taşıdığına inanır. Akraba ve arkadaş ilişkileri gelişmiş, otoriteye ve törelere karşı başı eğiktir. Herşeye gereğinden fazla inanır. Uğurlu taşları ametist ve kristal kuvarstır. Bu tür bene sahip olan kişiler söz dinledikleri ve her ortama uyum sağlayabildikleri için çok iyi asistan olurlar, şirket yöneticisi yardımcısı vb her alanda meslek edinebilirler. Ekmeğini elinden al ses etmeyen mizaca sahiptirler. Romantik ve duygusal filmlerden hoşlanırlar.

17 – Yüzünün sol tarafında burnunun yanında beni olanlar olayları gereğinden fazla büyüterek spekülatif ve kaosa sürükleyecek kadar abartılı bir düşünce yapıları vardır. İnsanları etkilemeyi seven ve onları şok edici davranışlar sergilemeye bayılırlar. evlilik düşüncelerine girdiklerinde çok ciddileşirler kesinlikle aldatma düşüncelerini kalplerinde taşımazlar. Flört zamanlarında ciddi yaklaşımcı olmasalar bile evlilik dönemlerinde çok değişirler. evlilik ona yaradı tam olarak bu tarz beni olan kişiler için geçerlidir. Evde bağıdan, çağıran ve asabi olan kişi, evliliğinde çok sessiz-sakin ve uyumsal yaşaması onu tanıyanları hayret içerisine bırakır. Korumacı ve sahiplenici etkileri yüksektir. Dışarıda aslan evde ise kedi gibi sakin bir kişiliklerinden söz edilebilinir. Düğünlere ve davetlere riayetsiz katılırlar daha çok organizatörlük meslekleri için ideal yapıları vardır. Pazarlama-satış uzmanı-teknik direktör, satış koordinatörü vb alanlarda etkin ve yetkindirler. İnsan ilişkilerinde başarılı oldukları için çok çabuk insanlar ile kaynaşabilirler. Bu tür tarz beni olanlar çok iyi yardımcı veya asistan olabilirler. Uğurlu taşları dumanlı kuvars ve havlit’tir.Fantastik-Bilimkurgu Filmlerinden hoşlanırlar.

18 – Yüzün sağ tarafının dudak çizgisinin yanında beni olanlar kaybetmeye asla tahammülleri yoktur. Ne olursa olsun hep başarı hep başarı isterler. Hatta hatta büyük yenilgiler büyük başarılar getirir sözünü bile kendilerine felsefe etmişlerdir. Hayattaki amaçları nerede olursa olsun, kiminle olursa olsun her işte kazanmak güdüsüdür. Bu tip insanlar kaybettiklerinde çok ağır bedeller ödemek için kendi kendileriyle hesaplaşabilirler. Riski çok severler, fakat akılsızca hareket edeceklerini düşündüklerinden bazen o konuyu çok iyi araştırırlar. Bir mal için bulabildikleri kadar araştırma ve gelişme yapmaya razıdırlar. kadınlarının çoğunda temizlik ve titizlik hastalığı olabilir. Radikal kararlar almaktan kaçınmazlar. Reklamın iyisi kötüsü yoktur. Başarıya giden her yol mubahtır sözleri bunları anlatır. Küçükken bile kaybettikleri zaman ya oyundan ayrılır ya da hile yapacak zekâyı geliştirebilecek mizaca sahip oldukları söylenir. Başarısızlıktansa hileye başvurmak onlar için etiktir. Estetik değerleri sadece başarılı görünmek için takınırlar. Etiksel anlayışları maalesef gelişememiştir. O tip insanlarla arkadaş olmak isteyenler her zaman yenilmeyi kabullenmesini bilmelidirler. Bazen bilinçlice onlara yenilmek gerekir ki, mutlu olabilsinler. Başarısızlıkları o kadar kafaya takarlar ki! Borsa gibi moraliteleri bir yükselir bir iner. Bu tip insanlar asla kumar oynamazlar çünkü şansları onlara tuzak kuracağını bilirler, kaybetmeyi çok sevmedikleri için şans oyunlarını bile hile olarak görürler. Hatta yılbaşında bile bilet alırken kendi kendilerini sorgularlar, milli piyango listesinde para çıkan numara serisi ile milli piyango listesinin alt kısmında yayınlanan teselli ikramiye kısmındaki seriler neden aynı diye kendi kendilerine sorarlar, acaba milli piyango çekilişinde o numaranın serisi önceden mi çıkarıldı diyerek kendilerinin aldığı bilete güvenmezler. Çünkü milli piyango listesindeki teselli numaraların serisi neden büyük çıkan ikramiyelerle aynı numaraları taşıyor diye hile yapıldığını sezerler. Ayrıca milli piyangonun kutucuklarının ve cam fanusa düşen topların ağırlığını ve boyutunu kendilerin getirdiği noterden insanlar ile değil de! Halktan güvenilir insanların bunları yapmasını isterler. Zekâları çok analitiktir, düşünmeden ve taşınmadan büyük marketlere bile gitmezler, büyük marketlerdeki ışık-müzik-koku ve insan vücuduna göre ayarlanmış ısının bile insanı hipnoz edeceklerini sezerek büyük marketler yerine küçük ve eşyası az olan marketlere gitmeyi tercih ederler. Armoni ve bilinçli şekilde konulmuş sıra sıra reyonların hipnotik telkin kalıpları gibi rutin ve bilinçaltında etki yapacak telkini sezerler. Bazı insanlar ben hipnoz olmam dediklerin de gülümserler, bazı insanlarda yanlış bir kanı vardır; insanlar hipnozu derin bir uyuma zannederler, aslında en etkin hipnoz bilincin açıkken bir ses ve müzikle karşıdaki sunuma göre hareket edecek bilince gelmek olduğunu anlamazlar. Tabi ki! İnsanlar istemezse hipnoz olmaz, fakat o kadar hipnoz tuzakları vardır ki! Hayatta mesela bir reklam insan bilincinde yer edinir ve o reklamı hipnotik telkinler gibi onlarca karşımıza çıkar. Ya da akşam herkes evine çekildiğinde televizyon seyretmeyi seven insanların dizileri seyrederken tüm sorunlarını ve ihtiyaçlarını unutması gibi, bir gün Arjantin eski başbakanı şöyle konuştu; biz milletin evde olduğu sırada o kadar güzel dizilerle insanları uyuttuk ki! Millet bizim ekonomik-sosyal-siyasal ve hukuksal boşluklarımızı göremeyecek kadar hipnotize olmuşlardı. Taki diziler bitti o zaman dizilerle uyuttuğumuz halk hipnozdan çıkıp, eylemler yapıp bizim hatalarımızın farkına vardı. Fakat biz onları uyuturken o kadar güzel hortumladık ki Kasaları! Uyandıklarında bir şeyleri kalmadıklarını görünce kral çıplak sözünün gerçek olduğunun farkına vardılar dedi. Uğurlu taşları Jasper ve Jadedir. Savaş ve Mutlu sonla biten tüm filmleri severler.

19 – Yüzde sağ taraf alt dudak altında beni varsa sevgiye çok önem verdiği anlamındadır. Sevgi onun için vazgeçilmez öğelerdendir. Biraz tutkulu biraz da korkakça bir tarafı vardır. Çevresindeki insanlara güvenmekte zorluk çeker. Adaletli ve akıllıdır. Maalesef biraz çekingen ve biraz da tuhaf bir yapısı vardır. Görsel öğeleri anlamak onun için çok kolaydır, okumayı sevmez, sıkıcı gelir onun için. Hediye almayı, hediyeleşmeyi çok sever. Süprizlerden çok hoşlanır. Partnerinin doğum günü, evlilik yıldönümü ve sevgililer gününde ona ne alacağının hep hayalini kurar. Ona göre partneri ne kadar değerli ve pahalı hediye alırsa o oranda kendini sevildiği hissine kapılır. Ne kadar aptalca görünse bile, bazı kadınlar maalesef böyledir. Hep partnerinin onunla ilgilenmesini bekler. Annesi-babası ve kardeşlerine o kadar çok değer verilmesini ister ki! Ama bu tip kişiler hep yanlış yaparlar. Meslek olarak şirket çalışanları-mankenler-şarkıcılar-spikerler-hostesler ve mümessiller dir. Büyük bir şehvet içinde olduklarından çok açık verirler. Evlenmeden önce bu tip kadınları kandırmak, onunla evlenmek isteyen kişi için çok kolaydır. Evlenmeden önce kendini zengin göstermek, sana hediyeler alacam demek, güzel ve mutlu evimiz olacak demek ayrıca iki güzel ve pahalı hediye için bu tarz insanlar evlenip, çok büyük hayal kırıklığı yaşarlar. Bu tarz pahalı hediye düşkünü bayanlar evlilik yaptıktan sonra Hanyayı da Konya’yı da anlamışlardır. Bu tip bayanların aşktan yana şansları olmamıştır. Uğurlu taşları Elmas ve Pırlantadır. Romantik ve aşk filmlerinden hoşlanırlar.

20 – Yüzün sol elmacık kemiğinin kulağa yakın bölümde beni olanlar. Uzak ve mistik şehirlerden hoşlanırlar. Bütün olaylara temkinli bakarlar. İnsanlara güvenmezler ama gizliden güvendiklerini sezdirirler. Aslında insanlara hiçte kolay güvenmezler. Para harcamayı, alışveriş yapmayı, mağazaları dolaşmayı, modaya uymayı, yemek yapmayı çok severler. Yanlarındaki erkek hem kaliteli olmalı hem de cebi dolu olmalı. İlişkilerinde asla yanlış yapmayı istemezler. Hayatta en çok korktukları şey parasızlıktır. Napolyon gibi Para Para Para demek onların doğalarında vardır. Onlar için erkeğin yakışıklılığı-gözü-kaşı-boyu-posu-endamının önemi yoktur. Onlar için parası olan erkek akıllıdır anlayışıdır. Mükemmel kemiricidirler. Erkeğin yaşı başından çok ona ne kadar harcama yapıyor anlayışıdır. Gittikleri yerde erkek hesap verirken, ne kadar bahşiş bıraktı diye bile bakacak kadar meraklıdırlar. Erkek ne kadar çok harcama yaparsa onunla, o kadar erkeğine kendine adar. O tip kişilikler daha çok görselliğe önem verirler, yani pahalı ve kaliteli restoranlara, yedi yıldızlı otellere, pahalı ve markalı giyeceklere bayılırlar. Bu tip kişilikler nerede ve nasıl hareket etmeyi iyi düşünler. Rusya da zengin erkekleri tavlama sanatı eğitimi veren kurslardaki kız ve kadınların çoğunun yüzünde bu benler görünmüştür. Çalışmayı sevmezler, sadece dost ya da eşleri olsun aynı zamanda parası olsun onlara baksın yeter. Parası olan erkek için her şey yaparlar. Hangi renkten hangi ırktan olması önemi yok uluslar arası parası geçerli olsun Çin den bile olur anlayışı hâkimdir. Kendi cinsleri arasında Parasız Adam Boş Adamdır anlayışından sıkılmışlar ki! Çulsuz-Beş kuruşsuz-Pinti Adam diyerek dedikodu yapmayı çok severler. Amaçları zengin erkeklerden ne kadar çok koparabiliriz formülasyonudur. Malesef bazı erkekler zengindir ama mutluluğu evinde bulamamış olmasındandır ki! Dostlarını bu tarz bayanlardan seçerler, çünkü risksizdir. Çünkü bu tarz kişilikler için erkeğin evli veya bekâr olmasının önemi yoktur. Sadece onlar için önemli olan paradır. Bu tür düşünen bayanlara sorulduğunda neden böyle yaşamak denildiğin de! Eee ne yapalım kuaför-bakım-cilt-kira-yiyecek-içecek-giyim-kuşam vb derken maliyetleri saymaları insanları düşündürtmektedir. Uğurlu taşları Silimanit ve Tanzanit’tir. Çok iyi oyuncu ve gözyaşlarını bir silah gibi çok iyi kullanırlar. Bu tip bayanlar estetiğe çok meraklı olup, piyasa da şarkıcı, spiker, dizi oyuncusu, sinema oyuncusu, kadın program sunucusu, mankenlik mesleklerinden hoşlanırlar. Medyaya bayılırlar, medyada adı çıktıklarında kendilerine ünlü derler, fakat zeki insanlar onlar ünlü demez tam tersine onlara rezil der. Medyanın pohpohlaması bir de piyasa kurtları tarafından bedel ödettikten sonra ancak bir yere gelebilirler. Ancak onlara ya sürü halinde yaşayan halk ya da uyuyan halk bu tip kişiliklere ünlü der. Bu tür benlere sahip erkek cinsi ünlü dedikleri nonoş-erkek olmayan ama erkek gösterilen kişilikler de magazin piyasalarında adam yerine koyulmaya çalışılır. Onları seyredenler de onları erkek sanır. Bu tip erkek olmayıpta, erkekçe gezenler, dizilerde, filmlerde veya bazı şov programlarında göründükleri zaman ünlü olduklarını zannedenlerdir. moda tasarımcıları ve kadın ruhlu erkek gibi gezenlerdir. Gerçek anlamda halkın bilmediği o kadar çok sözde ünlü kişilikler vardır ki! Bunların nasıl medyada yer alındığını millet bilse ünlünün ne anlama geldiğinin farkına da varırlar. Bu tip insanlar sadece aynanın karşısında kendilerini seyrederler.

21 – Yüzde sol elmacık kemiğinin tam altında beni olan kişilikler çok değişken olmakla birlikte, isterik bir yapıya da sahiptirler. Sıkılgan bir ruh haline büründükleri için sevgide de değişim ve farklılıklar ararlar. Evli veya bekâr olmaları fark etmez, doğalarında farklılıklar vardır. Çok çeşitlilik esaslarına göre yaşarlar. Aldatma eğilimler çok dürüstçe olduğundan çok tuhaftırlar. Beğendiği erkekleri eşlerine kolayca söyleyebilecek cesaretleri vardır. Acayip zeki ve kurnaz insanlardır. Bir yerde partneriyle otursa bile, oturduğu yerde gizliden kaş ve göz arasında istediği erkeği baştan çıkarabilecek zaman hızına ve ortam duruşunu çok iyi ayarlayabilirler. Bu tür kişilikler hem soysal hem de tepeden tırnağa kadar hep bakımlıdırlar. Bu tip insanlar evlilerseler, ya erkeklerini kılıbık-mülayim-ya da onu sevecek kadar gözü bir şey görmeyecek erkekleri seçerler, ya da erkekleri ya nonoş karakterli ya da başka bir şey. Entelektüel takınırlar, klâs giyim-kuşamlarıyla devamlı her yerde bir iz bırakırlar. O tip insanlar sadece zeki ve kariyerli kişilikleri seçerler. Medyatik ya da bir alanda isim yapmış kişiler onlar için hedef noktasıdır. edebiyat-Resim-Müzik-Heykel-Yâda kendi alanında gelişmiş tüm insanlar ile arkadaşlık kurmayı, kendilerine olan saygıyı büyüteceğinden bu tür insanları çekmeye çalışırlar. Çok zeki ve çok anlayışlıdırlar, entelektüel zekâlarıyla yaklaşımları kaçınılmazdır. Birden bire hayatınıza renk katabilecek kadar cesurdurlar ayrıca. Bu tip kadınlar zeki erkeklerin zekâsıyla olmak isterler. Para-mal-mülkün önemi onlar için yoktur. Bu tip insanların bir özelliği de hayranlık duyduğu kişilerin mesleği altında kendisinin de söz sahibi olacağı bir pozisyon almaktır. Uğurlu taşları turmalin ve serpartindir. Romantik ve macera filmlerinden hoşlanırlar.

22 –Yüzünün sol dudağının üst uçunda beni olan kişinin cinsellik ve seksilik ön plandadır. Kadınsal silahlarıyla insanı etkilemesini bilen ve devamlı seksi giyinen bir kişilik belirir. Ona göre hayatın anlamı sekstir. Seks hayatın anlamı ve hazı’dır. Seksi biyolojik bir ihtiyaçtan çok ruhun-bedenin ve zekânın gelişimi olarak algılar. Seksle başını döndürecek hiçbir insan olmadığı anlayışını takınır. Kadınsal silahlarını mükemmel kullanır. Tüm iç ve dış giyimi seksidir. Bu tip kişilikler seks sırasında kişiden almak istediği tüm her şeyin siparişini verir. Belli prensipler gelişir, sınırsız seks anlayışını ancak çok sevdiği erkek üzerinde dener. Yâda sınırlarını ve inadını kimse kıramaz. Çok prensipli ve çok hijyeniktirler. Kesinlikle tipini-yüzünü ve fiziğinden hoşlanmadığı kişilikleri arkadaş edinmez. Menfaatlerini arkadaş olduğu partneri ile seks sırasında hiç beklenmedik bir anda telkinler ile söz garantisi aldırır. Arkadaşlık kuracağı erkeğin eline-dişine-ayaklarına-ses tonuna-kibarlığına-saygısına-güvene ve kendisine karşı yaklaşımını algılamadan arkadaşlık kurmaz. Bu tip kişilikler istediği kişilerin evliliklerini bir çırpıda bitirebilecek kadar cesur yaklaşımcıdır. Onun için sunum için istem ve bir arada karşılıklı menfaatler ilişkisi içinde gelişmelidir. İlk etapta soğuktur, fakat ısındığında insanı ısıracak kadar sinsidir. Bu yaklaşımlara sahip olan kişilikler mesleklerini çok iyi saklayabilirler, bir de bakmışsınız, bir ajan ya da büyük ve cirosu yüksek iş yapan satış uzmanları olabilir. Uğurlu taşları garnet ve labradordur. Macera ve komedi filmlerinden
hoşlanırlar.

23 – Yüzünün sol çenesinin üst yanında beni olan kişilik yapısı ruhsal olarak gelişmek ve ruhunu teskin etmektir amacı. Daha çok meditasyon ve yoga çalışması içerisine giren bu tip kişilik yapıları konsantrasyon ve motivasyon sağlamada zorluk çekerler. Ruh denge felsefelerine bütünüyle inanan bu ben yapısına sahip kişiler bütünüyle entelektüeldirler. Hep grup çalışmasını hem de kendi cins insanları eğitmek için yaşarlar. Her şeyi kolay kolay beğenmez ve eleştiriseldirler. Çevrelerinde entelektüel bakış açısını oluşturmaya çalışan bu tip kişilikler elit taşama prensibi edinebilmek için minyatür sanatı-ebru sanatı-meditasyon-yoga-astroloji vb mistik ve gizemli sırlara kadir olmak isterler. Ama maalesef egoist ya da gereğinden fazla insan özel yaşamını didikleyici kişilikler olduklarından başaramazlar. Hep bana gel, benimle oyna sen bırak ben oynatayım sen oyna anlayışı kalıbına sokmaya çalışırlar. Kesinlikle maço tarzı ya da çapkın erkekleri çevrelerine bile yanaşmasını istemezler. Onların istekleri erkek entelektüel olup, hep canım-cicim ve onların zevklerini dinlemek olacaktır. Bu tip kişilikler sadece ve sadece gece uyumadan önce karanlıkta partnerleriyle sevişmeyi öngörürler. Vücutlarındaki kusurları bile gösterme cesaretleri yoktur. Kültürel olarak onlardan uzak, yaşam ve ideolojik yaklaşımı ters olan kişilikleri kendilerinin kurup, oynadıkları dünyaya girmesine izin vermezler. Bu tip kişilikler ilk eşlerinden ya boşanırlar, ya da erkeklerinin ömrünü bitirirler. Aslan tarzı erkekler bu tip entelektüel kişiliklerle kesinlikle evlenmemelidir, aslan olan erkeği bile düşünce yapılarıyla kediye çevirecek arkadaşlık grupları ve serbestîye sahiptirler. Öyle bir dedikoduya tutulurlar ki hamburger yedikleri masalarda bile dedikoducu kocakarıları bile esas duruşta bırakırlar. Sertlik ve biraz erkeklik gösterdiğinizde onların yanında yer bulunmaz. Yanındaki erkekler çok uzun bir süre yanlarında kalıp, defalarca oturup buluştukları yerlerde hesap verdikten sonra ancak belli bir süre oturulabilir. Yâda yanlarında kedi gibi her dediklerine miyav miyav diyip sessiz bir tiz ses tonuyla konuşmanız gerekecek. Uğurlu taşları hematit ve pirittir. Romantik ve Aşk filmlerden hoşlanırlar.

24 – Yüzde alt dudağın tam altında çenenin alt dudağa yapıştığı yerde beni olan kişiler önce can sonra canan edasında olup sadece kendilerini ve sağlıklarını düşünürler. sağlık konusunda devamlı temkinli davranarak, devamlı hastaneden çıkmazlar. Herhangi küçük bir baş Ağrısızda bile paniğe kapılırlar. Aslında her olaya ılıman ve sıcak bakarlar, çok merhametli ve vicdan sahibidirler. Daha çok sağlık alanlarındaki mesleklerde çalışmayı uygun görürler. Uğurlu taşları sedef ve Oltu taşıdır. Bilimkurgu ve gizemli filmlerden hoşlanırlar.

25 – Yüzde tam çene kemiğinin üstünde beni olanlar aile yapısına çok düşkün olup, gelenek ve göreneklerine bağlıdırlar. Sevecen ve sıcakkanlı olup arkadaş canlısıdırlar. Güvenirli ve samimi insanlardırlar. Daha çok devlet memuru ve işçiliğinde kendilerini görmek mümkündür. Uğurlu taşları Akik ve dumanlı kuvarstır. Macera ve gizemli filmlerden hoşlanırlar.

Dudak memesi demiş orası neresi oluyor ben bilmiyorum soran olursa no cevap :)
 
Son düzenleme:

Benzer konular

gulevuslat

Çalışkan Üye
#2
cok enteresan bilimsel olarak nasıl kanıtlanmıs bilmiyorum ama beni dogrulayan bi saptama orası kesin:)
meslegime kadar yazmıslar vayyy beeee:)
 

El-Emin

Tecrübeli Üye
Administrator
#3
Vay be ben,m yüzümde ben olsa bende bakacam ama malesef bakamıyorum çünkü YOK yani yok :)
Annem hamileyken dokunmamış yüzüne :D
Öyle bişey var mı yaw acabaa