Zulme uğramamak için güçlü olmak ve zulmetmemek gerekir

urfalımatematikçi

Tecrübeli Üye
Silver
#1
ZULME UĞRAMAMAK İÇİN GÜÇLÜ OLMAK VE ZULMETMEMEK GEREKİR ***

Mutlak gücün kaynağı Allah’tır. O herşeye kâdirdir. Gâliptir, Hâkimdir, Azizdir, Mütekebbirdir. Var olan her şey O’nun irade ve kudretiyle var olmuştur. Onun gücü hep yapmaya, ıslaha tamire yöneliktir.
Zalimleri helâk etmesi de adaletin tecellisi, düzenin devam etmesi içindir. Asla zulmetmez. Zalimleri de sevmez. “Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.” (Bakara, 193)
Esmâu’l-Hüsna’nın tecellisi ve kulları imtihan etmek için bazılarını daha güçlü, daha zengin, bazılarını da daha zayıf ve daha fakir yapmıştır. Herkes kendi konumuyla imtihan edilmektedir. Sorumluluklar da imkanlar nisbetindedir. “Allah hiç kimseye güç yetiremeyeceği şeyi yüklemez.” (Bakara, 286) Adil olmak şartıyla güçlü olmak asıldır. Zaaf ve acizlik savunulmaz. Ancak Mevlâ’nın güç ve kudreti karşısında acziyet gösterilir. Kulun gücü tekebbüre dönüşmemelidir. Zira tekebbür Mevlâ’ya mahsustur ve Onun hakkıdır.” “Allahu ekber” bunu ifade eder. Hakkı ikame için kul planında da güçlü olmak gerekir. “Hepsinde hayır olmakla beraber güçlü mümin Allah katında daha hayırlı ve daha sevimlidir.” (İbn Mâce: Mukaddime no: 10)
Hz. Peygamber zaaf ve zilletten Allah’a sığınmış ve sığınmayı tavsiye etmiştir. “Fakirlikten, azlık ve zilletten, zulmetmek ve zulme uğramaktan Allah’a sığınırım.” (İbn Mâce, Dua, 3) Zülme uğramamak için güçlü olmak, güçlü olunca da zulmetmemek gerekir.
“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun.” (Maide, 8) Adaleti ayakta tutmanın şartı güçlü olmaktır. Pascal ne güzel söylemiş: “Adaletsiz kuvvet zalim. Kuvvetsiz adalet acizdir.” Zalim olmak da aciz olmak da mü’mine yakışmaz. Zulme kapı açmayan kuvvet, acze düşmeyen adalet huzur ve güvenin teminatıdır. Yüce Mevlâ, Hak düşmanlarını caydıracak güç hazırlamamızı emrediyor. “İnkan edenler, asla öne geçtiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Siz onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Bununla Allah’ın düşmanını ve kendi düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, fakat Allah’ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz.” (Enfal, 59-60) Ayet-i kerimede işaret edilen en önemli husus gücün yıkıcı değil, caydırıcı olmasıdır. Atalarımız ne güzel söylemiş: “İster isen sulh ü salah, hazır ol cenge.” Hz. Ömer (r.a.) kılıcını dış kapının önüne asarmış, görenler haksızlığa cüret edemesinler diye. Mühim olan silahı kullanmak mecburiyetinde kalmamaktır. Zira silahların konuşması amansızdır. Yıkımın nerelere kadar varacağı kestirilemez. Gereği kadar güçlü, hazırlıklı olmak koruyucu hekimlik gibidir. Aslolan hastalığı önlemektir. Nefislerine hakim olma, zaaflarına karşı direnme gücü gösteremeyenlerin ekonomik ve askeri güce sahip olarak dünyamıza hükmetmeye kalkışmaları yaşadığımız felaketlerin ana sebebidir. Can mülküne hükmedemeyenler cihan mülküne hükmetmek istiyorlar. Böylelerinin gücü kontrolsüz ve tehlikelidir. Deli ve eşkiyanın elinde silah ne kadar tehlikeli ise böylelerinin elinde de o derece tehlikelidir.
Selam ve dua ile hayırlı geceler diler Rabbime emanet olunuz kardeşlerim.
 
#2
Bu zamanda güçlü olmak için zengin olmak gerekir....Tabiki maddi zenginlik yanında manevi zenginlikte şarttır....İkisi birlikte olunca karşınızda kimse duramaz inşaallah...


İşte mesele burada maddi zenginlik...her müslüman bu zamanda manevi olduğu kadar maddi zenginde olmak zorundadır...Yani zengin olmak bu zamanda her müslümanın üzerine vaciptir kanımca.....En azından bir görevdir....Çünkü bu zamanda zalimin önünde boyun eğmemek için ve mazlum milyonlarca kardeşlerimize yardım etmek için zengin olmak şarttır ve her müslümanın üzerine bir vecibedir.....

Bu yüzden bu zamanda bizler ''Nasıl zengin oluruz???'' diyip, zengin olmanın yollarını araştırmalıyız???Bunu bir fobi olarak değil bir görev bilinciyle yapmalıyız??? hatta forumda ''Zenginliğin Yolları'' adında bir başlık dahi açabiliriz???Bence böyle bir konu başlığı yapılmalı....İnşaallah olur....

Sonuç olarak;inşaallah, Rabbimiz müslümanlara zenginlik yollarını açar ve zalimlere,munafıklara,kafirlere karşı daha güçlü ve onurlu oluruz inşaallah
...
..selametle.....
 
Moderatörün son düzenlenenleri: