bozan

  1. D

    Orucu Bozan Ve Kefareti Gerektiren Unsurlar

    Orucu Bozan Şeyler Oruca aykırı olan bir şeyin yapılması halinde oruç bozulur. Orucu bozan bazı şeyler hem kaza, hem de keffareti gerektirir. Orucu bozan bazı şeylerden dolayı da sadece kaza gerekir. Orucu Bozup Kaza ve Keffareti Gerektiren Şeyler 1. Oruçlu olduğunu bilerek yemek ve içmek...
  2. bekkain

    Orucu Bozan Ve Bozmayan Şeyler

    Orucu Bozan ve Bozmayan Şeyler Kasden yeyip içmek ve oruca aykırı olan işleri yapmak orucu bozar. Bu işlerin bir kısmı yalnız kazayı ve bir kısmı da hem kaza, hem de keffareti gerektirir. Bunlar açıklanacaktır. Unutarak bir şey yemek ve içmek veya cinsel ilişkide bulunmak...