tutuşmak

  1. bekkain

    Orucu Bozan Ve Bozmayan Şeyler

    Orucu Bozan ve Bozmayan Şeyler Kasden yeyip içmek ve oruca aykırı olan işleri yapmak orucu bozar. Bu işlerin bir kısmı yalnız kazayı ve bir kısmı da hem kaza, hem de keffareti gerektirir. Bunlar açıklanacaktır. Unutarak bir şey yemek ve içmek veya cinsel ilişkide bulunmak...